Wielki Piątek – Pan dzielny i potężny , Pan potężny w boju

POZOSTAŁE ARTYKUŁY - MENU na pasku powyżej

            Proponuję dziś przeczytać historię Dawida i Goliata. Pomoże ona pełniej zrozumieć czym była męka i śmierć Jezusa.

1Sm17,4-10; 40-51

Dajcie mi człowieka , będziemy z sobą walczyć !

            Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat , pochodzący z Gat . Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź . Na głowie miał hełm z brązu , ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy syklów . Miał również na nogach nagolenice z brązu oraz brązowy , zakrzywiony nóż w ręku . Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki , a jej grot ważył sześćset syklów żelaza . Poprzedzał go też giermek niosący tarczę . Stanąwszy naprzeciw , krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa : « Po co się ustawiacie w szyku bojowym ? Czyż ja nie jestem Filistynem , a wy sługami Saula ? Wybierzcie spośród siebie człowieka , który by przeciwko mnie wystąpił . Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie , staniemy się waszymi niewolnikami , jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć , wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie ». Potem dodał Filistyn : « Oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu . Dajcie mi człowieka , będziemy z sobą walczyć ».

Trafił Filistyna i zabił go , nie mając w ręku miecza

             Dawid wziął w ręce swój kij , wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia , włożył je do torby pasterskiej , którą miał zamiast kieszeni , i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi . Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida , a giermek jego szedł przed nim . Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi , wzgardził nim dlatego , że był młodzieńcem , i to rudym , o pięknym wyglądzie . I rzekł Filistyn do Dawida : « Czyż jestem psem , że przychodzisz do mnie z kijem ?» Złorzeczył Filistyn Dawidowi  przyzywając na pomoc  swoich bogów . Filistyn zawołał do Dawida : « Zbliż się tylko do mnie , a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom ». Dawid odrzekł Filistynowi :

           « Ty idziesz na mnie z mieczem , dzidą i zakrzywionym nożem , ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów , Boga wojsk izraelskich , którym urągałeś . Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę , pokonam cię i utnę ci głowę . Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom : niech się przekona cały świat , że Bóg jest w Izraelu . Niech wiedzą wszyscy zebrani , że nie mieczem ani dzidą Pan ocala . Ponieważ jest to wojna Pana , On więc odda was w nasze ręce ». I oto , gdy wstał Filistyn , szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi , Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna . Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień , wypuścił go z procy , trafiając Filistyna w czoło , tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię . Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem ; trafił Filistyna i zabił go , nie mając w ręku miecza . Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem , chwycił jego miecz , i dobywszy z pochwy , dobił go ; odrąbał mu głowę . Gdy spostrzegli Filistyni , że ich wojownik zginął , rzucili się do ucieczki .

Adorujmy zwycięzcę, a nie pokonanego.        

                 Goliat jest symbolem Lucyfera trzymającego ludzkość w niewoli.  Wojska filistyńskie są obrazem armii  demonów. Niepozorny, młody Dawid jest obrazem i zapowiedzią Mesjasza. Wielkość i potężne uzbrojenie Filistyna – to obraz zła tego świata. Obraz przerażający, nie dający szans na jakikolwiek opór. Szyderstwa Goliata – to ten sam duch który przemawia później przez oprawców rzymskich, arcykapłanów i gawiedzi. „Prorokuj, kto cię uderzył!” Goliat kpi „dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć!”. Goliat (szatan)  wie, że nie istnieje taki człowiek który mógłby się z nim zmierzyć.

            Widok młodzieńca, który biegnie bez uzbrojenia w jego kierunku rozśmiesza go tylko. "Wyluzowany" Goliat odczuwa  trwający ułamek sekundy straszliwy ból i nagle zapada całkowita ciemność. Wielkie cielsko zwala się do błota z kamieniem tkwiącym w czaszce.

       Podobnie jak Goliat - Szatan "był pewien swego". Nie spodziewał się, że  Człowiek - Syn Boży - podejmie z nim skuteczną walkę. W momencie śmierci Jezusa na krzyżu... w diabelskiej czaszce utkwił kamień. Szatan nie spodziewał się do samego końca, że przez swoja cichą i pokorną mękę  Człowiek – Syn Boży zada mu ostateczny i zwycięski  cios.

      Droga krzyżowa, konanie Jezusa na krzyżu – to samotna walka z  armią piekła, której Zbawiciel podjął się dla każdego z nas. To o Mesjaszu pisze później Dawid – już z jako król Izraela - w psalmie 24:

Ps 24; 7-10

Bramy , podnieście swe szczyty i unieście się , prastare podwoje ,

aby mógł wkroczyć Król chwały .

« Któż jest tym Królem chwały ?»

« Pan , dzielny i potężny , Pan , potężny w boju ».

Bramy , podnieście swe szczyty i unieście się , prastare podwoje ,

aby mógł wkroczyć Król chwały !

« Któż jest tym Królem chwały ?»

« To Pan Zastępów : On sam Królem chwały ».

          Adorując krzyż, adorujmy Pana dzielnego i potężnego. Pana potężnego w boju. Adorujmy zwycięzcę,  nie pokonanego.

„Byłem wszechmocny, gdy mnie krzyżowano!”.

              Pamiętam jak dziś proroctwo w czasie spotkania modlitewnego które wypowiedział w 1992 roku w strażnicy w Pewli Wielkiej  dominikanin ojciec Joachim Badeni: „Byłem wszechmocny, gdy mnie krzyżowano!”.

                     

           A może właśnie w ten Wielki Tydzień uniosą się pierwszy raz „prastare podwoje” Twojego serca? Nigdy dotąd i nikomu tak szeroko nie otwierane?

Pan dzielny i potężny dokonał swojego dzieła. Otwarcie bram serca pozostawił człowiekowi.

Panie Jezu, otwieram Ci drzwi mojego serca. Amen.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY - MENU na pasku powyżej

POSTSCRIPTUM:

Dlaczego więc wciąż tyle zła na świecie? Czy aby na pewno szatan został pokonany? Owszem, został. Jednak obecnie żyjemy w krótkim okresie historii, który można nazwać "zwalaniem się diabelskiego cielska Goliata do błota". Jest to jego kres, ale w swoich konwulsjach cielsko usiłuje wyrządzić jeszcze jak najwięcej zła. A oto podobieństwo historyczne: W 1943 roku Niemcy przegrały dwie decydujące bitwy 2. wojny Światowej - pod Stalingradem i Kurskiem.Zaczął sie ich odwórt. Jednak pokonani de facto hitlerowcy do samego końca jeszcze przez 2 lata do 1945 roku niszczyli , mordowali l i pusztoszyli Europę, choć wynik wojny był już przesądzony.