Wyławiamy skarby cz.V

POZOSTAŁE TEKSTY – PRZYCISK „MENU” NA PASKU

 

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...

 

Wiele lat temu rozmawiałem z pewną Jolą, której życie rodzinne nie ułożyło się dobrze. Zostawił ja mąż, który dodatkowo skrzywdził ją i ich kilkuletniego syna. Jola wychowywała syna samotnie. Miała żal do losu i do Boga. Na wspomnienie męża wyrzucała z siebie złość, obdarzając go różnymi epitetami. Na moją sugestię, że powinna przebaczyć swojemu mężowi, denerwowała się jeszcze bardziej, uznając mnie za człowieka oderwanego od rzeczywistości. Gdy pytałem ją czy często myśli o mężu i swoich przeżyciach odpowiadała twierdząco. Na kolejne pytanie: czy te myśli są dla niej przykrym ciężarem – również odpowiadała twierdząco.

Zaryzykowałem: Jola, myślę, że  jest tylko jeden sposób na pozbycie się tej żółci, która zatruwa twoje życie. Tym sposobem jest przebaczenie z serca.

Tym razem Jola jakby zainteresowała się możliwością pozbycia się swojej żółci.

Nie uda ci się zrobić tego bez pomocy „z zewnątrz”- kontynuowałem. Musisz zaangażować w to Boga. Cechą Boga jest „hojność w przebaczaniu” (Iz 55,7). Przykładem tego jest przebaczenie którego przed śmiercią udzielił swoim oprawcom Jezus, podczas gdy ci jeszcze katowali Go i szydzili z Niego.

- Ale jak to się ma do mojej sytuacji?

-Chodzi o taką jedną modlitwę. Wezwij Ducha Świętego. On udziela pomocy słabemu człowiekowi. On wykonuje taką czynność „kopiuj” – „wklej”. My, ludzie, jesteśmy „skąpi w przebaczaniu”. Nie umiemy przebaczać. Duch Święty „kopiuje” hojność Boga Ojca i Jezusa a gdy Go wzywasz w modlitwie - „wkleja” ją do Twojego serca.

Moją wypowiedź poparłem własnym świadectwem, bowiem kilka lat wcześniej doświadczyłem sam uwolnienia od nienawiści. Nasza rozmowa dobiegła końca. Po kilku dniach spotkałem Jolę, której twarz była odmieniona. Opowiedziała krótko jak sama zdecydowała się na modlitwę i prośbę do Boga o pomoc w przebaczeniu. Doświadczyła uwolnienia i przy okazji głębokiego nawrócenia. Modląc się otrzymała dar wiary, powróciła do kościoła.

Nieprzebaczenie jest nagminnym problemem człowieka. Niestety kultura masowa proponuje inny sposób rozwiązania naszych krzywd niż Ewangelia. Sale kinowe od dziesiątek lat wypełniają się ludźmi, którzy wchłaniają w siebie produkcje filmowe oparte na wątku zemsty, lub samodzielnego wymierzenia sprawiedliwości. Filmy te są często arcydziełami sztuki, pełne coraz lepszych efektów specjalnych. Przykładem niech będą choćby takie filmy Quentina Tarantino jak „Bękarty wojny”, czy „Django”.

Płacimy za bilet aby zidentyfikować się na 90 minut z bohaterem, który w imię walki z „oczywistą niesprawiedliwością” w efektowny sposób robi krwawą miazgę ze swoich przeciwników. Im lepiej przeżyty seans filmowy, tym lepiej mamy „wklejone” do naszych mózgów „oko za oko, ząb za ząb”. A raczej „za 1 ząb 10 zębów”. A potem słuchanie czy czytanie o przebaczaniu wydaje się naiwnością oderwaną od rzeczywistości.

Zdanie „Jako i my odpuszczamy” jest jedyną częścią modlitwy „Ojcze nasz” która jest dobitnie, jeszcze raz skomentowana  przez samego Jezusa , który nas jej nauczył: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt6,14-15) Przebaczenie wszystkiego wszystkim – jest warunkiem pojednania z Bogiem. Odwrotnie: nieprzebaczenie, brak umiejętności przebaczenia jest najczęstszą przeszkodą w doświadczeniu przebaczającej miłości Boga w stosunku do człowieka.

Wniosek praktyczny? Zidentyfikuj człowieka lub ludzi co do których na samo wspomnienie "nóż ci się  otwiera w kieszeni".  Człowieka który najbardziej "zalazł Ci za skórę". Uklęknij, spróbuj. Poproś Boga o pomoc.

"Przyjdź Duchu Święty. Niechęć, nienawiść, pragnienie odwetu są silniejsze ode mnie. Ale wierzę, że Ty możęsz mnie uwolnić i uzdrowić moje zranienia.  W Imie Jezusa przebaczam  i chcę błogosławić ..." (może swojemu ojcu, bratu, żonie, mężowi, koledze, wspólnikowi, kierownikowi itd.) Wymień jego imię.

 

POZOSTAŁE TEKSTY – PRZYCISK „MENU” NA PASKU